ywxt的头像

永和初,淮北旱,歲飢。峻請拔糧賑災,帝病其情,遂問於導。導曰:「譬如僕婢,恩威無度,則何以辨忠奸?賞罰不明,則何以別親疏?」帝乃從之。

评论